Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2023221 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2023287 dnů
Velký pátek7.4.2023317 dnů
Bílá sobota8.4.2023318 dnů
Velikonoce9.4.2023319 dnů
Svátek práce1.5.2023341 dnů
Den matek14.5.2023354 dnů
Den otců19.6.202225 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202241 dnů
Den české státnosti28.9.2022126 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2022176 dnů
Vánoce25.12.2022214 dnů