Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2022265 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2022331 dnů
Velký pátek15.4.2022369 dnů
Bílá sobota16.4.2022370 dnů
Velikonoce4.4.2021-7 dnů
Svátek práce1.5.202120 dnů
Den matek9.5.202128 dnů
Den otců20.6.202170 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202185 dnů
Den české státnosti28.9.2021170 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2021220 dnů
Vánoce25.12.2021258 dnů