Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2021274 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2021340 dnů
Velký pátek10.4.20208 dnů
Bílá sobota11.4.20209 dnů
Velikonoce12.4.202010 dnů
Svátek práce1.5.202029 dnů
Den matek10.5.202038 dnů
Den otců21.6.202080 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202094 dnů
Den české státnosti28.9.2020179 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2020229 dnů
Vánoce25.12.2020267 dnů