Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2024279 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2024346 dnů
Velký pátek7.4.202310 dnů
Bílá sobota8.4.202311 dnů
Velikonoce9.4.202312 dnů
Svátek práce1.5.202334 dnů
Den matek14.5.202347 dnů
Den otců18.6.202382 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202399 dnů
Den české státnosti28.9.2023184 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2023234 dnů
Vánoce25.12.2023272 dnů