Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2025220 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2025286 dnů
Velký pátek18.4.2025327 dnů
Bílá sobota19.4.2025328 dnů
Velikonoce20.4.2025329 dnů
Svátek práce1.5.2025340 dnů
Den matek11.5.2025350 dnů
Den otců16.6.202421 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202440 dnů
Den české státnosti28.9.2024125 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2024175 dnů
Vánoce25.12.2024213 dnů