Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2022152 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2022218 dnů
Velký pátek15.4.2022256 dnů
Bílá sobota16.4.2022257 dnů
Velikonoce17.4.2022258 dnů
Svátek práce1.5.2022272 dnů
Den matek8.5.2022279 dnů
Den otců19.6.2022321 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.2022337 dnů
Den české státnosti28.9.202157 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2021107 dnů
Vánoce25.12.2021145 dnů