Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2024218 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2024285 dnů
Velký pátek29.3.2024306 dnů
Bílá sobota30.3.2024307 dnů
Velikonoce31.3.2024308 dnů
Svátek práce1.5.2024339 dnů
Den matek12.5.2024350 dnů
Den otců18.6.202321 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202338 dnů
Den české státnosti28.9.2023123 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2023173 dnů
Vánoce25.12.2023211 dnů