Jak používat online časovač

Nastavte hodinu, minuty a sekundy pro online odpočítávací časovač a spusťte jej. Alternativně můžete nastavit datum a čas pro odpočítávání dnů, hodin, minut a sekund do (nebo od) události. Zobrazí se upozornění spuštěné časovačem a v nastavený čas se přehraje předem zvolený zvuk.

Při nastavení časovače můžete stisknout tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Klikněte na tlačítko „Resetovat“ pro spuštění časovače od výchozí hodnoty. Klikněte na tlačítko „Zastavit“ („Spustit“) pro zastavení (spuštění) časovače.

Můžete přidat odkazy na online časovače s různými nastaveními času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví časovač na předem stanovený čas.

V seznamu se svátky můžete spustit odpočítávací časovač pro jakýkoliv svátek v seznamu nebo můžete vytvořit nový časovač pro svoji vlastní událost nebo svátek. Nezapomeňte časovač sdílet se svými přáteli.

Svátky
Nový rok1.1.2022239 dnů
Mezinárodní den žen8.3.2022305 dnů
Velký pátek15.4.2022343 dnů
Bílá sobota16.4.2022344 dnů
Velikonoce17.4.2022345 dnů
Svátek práce1.5.2021-6 dnů
Den matek9.5.20212 dnů
Den otců20.6.202144 dnů
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje5.7.202159 dnů
Den české státnosti28.9.2021144 dnů
Den boje za svobodu a demokracii17.11.2021194 dnů
Vánoce25.12.2021232 dnů