Jak používat online budík

Nastavte hodiny a minuty pro online budík. Zobrazí se zpráva o nastavení budíku a v nastaveném čase bude přehrán předem zvolený zvuk.

Při nastavování budíku můžete kliknout na tlačítko „Ověření funkce“ pro náhled upozornění a kontrolu hlasitosti zvuku.

Můžete nakonfigurovat vzhled budíku (barvu, typ a velikost textu) a tato nastavení budou uložena; budou použita při příštím otevření prohlížeče.

Online budík nebude fungovat, zavřete-li prohlížeč nebo vypnete-li počítač, může ale fungovat bez internetového připojení.

Můžete přidávat odkazy na online budíky s různým nastavením času do oblíbených položek prohlížeče. Otevřením tohoto odkazu se nastaví budík na předem definovaný čas.