Jak používat online stopky

Online stopky odpočítávají čas v milisekundách, který uběhne po kliknutí na tlačítko „Spustit“. Umožňuje přidávat etapy. Zavřete-li stopky, hodnota a etapy se automaticky uloží. Je-li časový úsek dostatečně velký, zobrazí se také počet uplynulých dnů.

V nastavení stopek můžete nakonfigurovat přesnost zobrazování zlomků sekundy.

Klikněte na tlačítka „Spustit“ nebo „Zastavit“ pro spuštění nebo zastavení stopek. Klikněte na tlačítko „Kolo“ (etapa) pro přidání jedné etapy a aktuální hodnoty stopek k seznamu etap. Pro resetování etap a hodnoty na stopkách klikněte na tlačítko „Resetovat“ (zobrazí se tlačítko při zastavení stopek).

Můžete nakonfigurovat vzhled stopky (barvu, typ a velikost textu) a tato nastavení budou uložena; budou použita při příštím otevření prohlížeče.

Můžete přidat odkazy k online stopkám s různými časovými hodnotami a seznamy etap k oblíbeným položkám prohlížeče.